DIŠTANČNÉ VYČOVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci,

SZUŠ  Jozefa Dömeho na základe Nariadenia zo dňa 25.11. 2021, prechádza na dištančné vyučovanie až do prázdnin, t. j. 17.12.2021.Prosím Vás všetkých, aby ste nadviazali kontakty so svojimi učiteľmi a pravidelne sa zúčastňovali na vyučovaní. Vyučovanie bude prebiehať online, je potrebné kliknúť na virtuálnu triedu vášho učiteľa v čase keď máte hodinu a ďalej sa riadiť pokynmi ako je v návode na webovej stránke.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia a verím, že svoj čas, ktorý musíme momentálne tráviť doma využijete na zdokonaľovanie vo Vašej umeleckej oblasti.
S pozdravom Jozef Döme