… korene pevne vrastené do úrodnej pôdy. Rastie, rozvíja sa, dospieva, prináša rok čo rok kvalitné ovocie už od roku 2013.

Snahou Súkromnej základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho je, aby súčasná mladá generácia milovala umenie v sebe. Žiak našej školy je vďaka systematickej práci pedagógov značkou vysokej kvality a, dovolím si povedať, aj profesionality.

Naším želaním je, aby všetko, čo v škole ponúkame, zanechalo vo Vás, našich žiakoch, veľkú odozvu a nezmazateľnú stopu. Prajeme si, aby ste pochopili náš spôsob, našu myšlienku, našu kreáciu, a tak prežili spolu s nami v Súkromnej základnej umeleckej škole
Jozefa Dömeho nevídané, neslýchané….


Novinky