2% Z DANÍ

Vážení rodičia, príbuzní,  priatelia a známi žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho,

touto cestou Vás prosíme o finančnú  pomoc, ktorá Vás nič nestojí a nám pomôže skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

Darujte našim žiakom 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho. Takýto dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste aj tak odviedli štátu. Vaše 2 % môžu darovať nielen rodičia, ale aj príbuzní, priatelia, alebo ktokoľvek, kto podpíše naše predvyplnené tlačivo uvedené nižšie.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu  na škole
 • skvalitnenie vybavenia učebných pomôcok pre školu
 • podujatia organizované Súkromnou základnou umeleckou školou


Ako postupovať na poukázanie 2 %

ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie v prílohe , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. be tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) prosím vráťte najneskôr do 10. apríla 2022 späť svojmu triednemu učiteľovi, či už vyplnené alebo nevyplnené.

Podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska
ste právnická osoba?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno: Občianske združenie pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho

IČO: 53040503