O ŠKOLE

Nazývame sa „Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho“, ktorá začala svoje
pôsobenie v roku 2013. Sme pomerne mladá škola, ktorá ako prvá na Slovensku umožňuje
talentom sršiacim deťom navštevovať základnú umeleckú školu priamo v ich rodisku, ako
napr. v Dolnom Ohaji, Huli, Mani, Bešeňove. Nadaným deťom, ktoré či už z finančnej alebo
časovej tiesni svojich rodičov nemôžu dochádzať do okolitých miest, naši učitelia poskytujú
vyučovanie v poobedňajších hodinách priamo v ich základných školách.


Škola prispieva k obohateniu kultúrneho života v obciach prostredníctvom koncertov,
podujatí organizovaných školou, ale aj miestnymi organizáciami. Už po siedmich rokoch
svojho pôsobenia žiaci vychovaní našou školou nás úspešne reprezentujú a umiestňujú sa na
popredných miestach domácich i zahraničných súťaží.