ABSOLVENTSKÝ KONCERT spojený s triednym koncertom Mgr. Eleny Hrabovskej

Touto cestou by sme chceli srdečne zagratulovať absolventom našej školy Eme Moravčíkovej – veľkej absolventke, Márii Ivanovej a Leopoldovi Františkovi Čerymu – malým absolventom.