OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 prechádzame výlučne na online formu vyučovania vo všetkých odboroch. Týmto žiadame rodičov a žiakov, aby kontaktovali svojich pedagógov pre bližšie informácie.

Jozef Döme, riaditeľ školy