VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa / riaditeľky Súkromnej základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho

Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ/riaditeľka školy.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci podmienky uvedené v prílohe: