Vytvorenie novej webovej stránky

Vážení rodičia, milí žiaci….

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal na našej webovej stránke školy. Verím, že naša webová stránka napomôže lepšej komunikácii s Vami, informovanosti o škole a prezentovaní našich žiakov!

Jozef Döme