Obnovenie prezenčného vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od 22.11. 2021 individuálne vyučovanie, t. j hudobné nástroje a spev, bude prebiehať opäť prezenčne.Skupinové vyučovanie, t. j. výtvarný odbor, tanečný odbor a hudobná náuka, zostáva výučba naďalej dištančnou formou.Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa hláste u svojich triednych učiteľov.
S pozdravom Jozef Döme