PRIJÍMACIE POHOVORY PRE ROK 2022/23

TERMÍNY KONANIA V JEDNOTLIV´ÝCH OBCIACH

obecdátumčasmiesto
Maňa1.6.202215:00-17:00KD Maňa
Kolta2.6.202215:00-17:00ZŠ Kolta
Hul3.6.202215:00-17:00ZŠ Hul
Dolný Ohaj3.6.202215:00-17:00ZŠ Dolný Ohaj
Mojzesovo6.6.202215:00-17:00ZŠ Mojzesovo-Černík
Semerovo7.6.202215:00-17:00ZŠ Semerovo
Rastislavice7.6.202215:00-17:00ZŠ Rastislavice