Ukončenie prijímacích pohovorov

Vážení rodičia, milí žiaci,

Ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste prejavili Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho pri podávaní prihlášok. Dňom 12.9.2022 bolo prihlásenie sa na našu školu uzavreté.

Jozef Döme, riaditeľ školy